Visie

Mijn visie en inspiratie komt voort uit drie pijlers: schrijfwerk, antropologie en sociale psychologie.

Schrijfwerk
Woorden zijn om verliefd op te worden. Woorden op papier, letters met een vinger in de lucht geschre­­ven, een cursor die door twee handen op een toetsenbord vooruit wordt geduwd – en dan van rechts naar links snel weggumt wat er net nog stond. Woorden ontworpen door een kunstenaar, woorden zwart op wit, een gedicht, soms met de kern van de boodschap in de ruimte er tussenin. Riekie houdt van woorden in de breedste zin. Van het woord. Maar woorden werken niet zonder het juiste middel. Daarom is Riekie naast schrijver ook ervaren in werken met ontwerpprogramma’s en communicatiestrategieën.

Antropologie
Het individu lijkt geen invloed te hebben op de massa. Omdat die groot, veel en onoverzichtelijk is. Net als andere culturen. Of een vliegtuig. Of eten bij McDonalds. Maar is dat waar? Hoe onderscheid je je? Hoe presenteer je je als mens, of als organisatie? Benadruk je juist je grenzen? Je kleur, je taal en je cultuur? Gebruik je grote woorden, of kleine? Of het wit tussen de regels in? Of ga je inderdaad op in het onbekende en zorg je dat je niet wordt gezien? De beweging van het kleine in het grote, die vindt Riekie interessant.

Sociale psychologie
Die beweging van het kleine in het grote ten opzichte van anderen. Die centimeter van jezelf, waarop je koos om naar links af te buigen. Het moment waarop je besloot gewoon maar helemaal niets te doen, en het te laten gebeuren, ook al had iedereen daar een andere mening over. Hoe doe je dat eigenlijk, keuzes maken? Voor wie ook alweer precies en hoe (en wat) communiceer je daarover met anderen? Riekie schrijft over alles, maar richt zich vooral op het sociale werkveld. Over het grote en het kleine alles en over het onuitgesprokene. En over het oh zo voelbare. Alles is natuurlijk niet alles. Maar wat is het dan wel?